Uchwała nr III/13/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025