Uchwała nr II/5/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa