Doraźna Komisja Nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego została powołana Uchwałą Nr LV/540/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Przedmiot działania Komisji Nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmuje:

 • monitorowanie i analizowanie działań związanych z planowanym przebiegiem inwestycji Kolei Dużych Prędkości CPK przez Mikołów, w tym skutków dla mieszkańców gminy Mikołów,
 • wspieranie działań Burmistrza Mikołowa i mieszkańców Mikołowa z terenów, które mają zostać objęte tym przedsięwzięciem w zakresie utrzymania ładu przestrzennego, poszanowania istniejącej infrastruktury miasta, jego charakteru, istniejących inwestycji oraz środowiska naturalnego,
 • współpraca z innymi gminami w sprawie przebiegu inwestycji Kolei Dużych Prędkości CPK,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawie przebiegu inwestycji Kolei Dużych Prędkości CPK,
 • inicjowanie spotkań z przedstawicielami administracji publicznej w sprawie przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości CPK.

Skład Komisji Nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego:

 • Ewa Chmielorz - Przewodnicząca,
 • Adam Zawiszowski - członek,
 • Martyna Centkowska-Strzelczyk - członek,
 • Remigiusz Kuś - członek,
 • Łukasz Ryguła - członek,
 • Jarosław Sworzeń - członek,
 • Katarzyna Syryjczyk-Słomska - członek.