Uchwała nr LVII/555/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2022/2023