Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1304/160/22 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy