Uchwała nr LV/530/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2022

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr LXII/606/2022 z dnia 22.11.2022 r.