1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie (wyłożenie do publicznego wglądu)
  2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I – w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta (wyłożenie do publicznego wglądu)
  3. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszarów położonych: w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki (wyłożenie do publicznego wglądu)
  4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie (wyłożenie do publicznego wglądu)
  5. Projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej (wyłożenie do publicznego wglądu)
  6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap II (wyłożenie do publicznego wglądu)