Radna Aneta Esnekier - zapytanie w sprawie nadania nazwy placowi zabaw przy ul. Konopnickiej w Mikołowie oraz zwiększenia potencjału w/w placu poprzez usytuowanie na jego terenie plenerowej biblioteczki