Uchwała nr XLIX/479/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok