Uchwała nr XLVII/458/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok