Uchwała nr XLVII/444/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków