Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1028/245/21 w sprawie wprowadzenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w Mikołowie na rok 2022