Uchwała nr XLV/422/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie