Uchwała nr XLV/419/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie służebności przesyłu