Uchwała nr XLV/418/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.915.2021