Uchwała nr XLV/414/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XLVI/439/2021 z dnia 21.09.2021 r.