Protokół NR XXXIII/33/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku