I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działki oznaczonej numerem 1590/52 położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei