Protokół NR XXXII/32/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku