Protokół nr XXX/30/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku