Uchwała nr XLIII/409/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2021