Uchwała nr XLIII/402/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2021/2022