Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - czerwiec (VI.2021/60)