Uchwała Nr 4200/III/11/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Mikołów