Uchwała nr XLII/393/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj