Uchwała nr XLII/388/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej