Uchwała nr XLII/386/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok