Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego