Uchwała nr XLI/385/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie skargi na działalność 21 dyrektorów mikołowskich przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego