Uchwała nr XLI/379/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej