Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23.02.2021r.