1. Plan znakowania zwierząt na terenie gminy Mikołów obejmuje:
  a) nieodpłatne czipowanie psów i kotów oraz darmowy wpis do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal należących do właścicieli zwierząt, którzy zameldowani są na terenie gminy Mikołów, posiadających Kartę Mikołowianina,
  b) odpłatny koszt implantacji czipa oraz bezpłatny koszt czipa dla psów i kotów, a także darmowy wpis do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal w przypadku, gdy właściciele zwierząt zameldowani są na terenie gminy Mikołów jednak nie posiadają Karty Mikołowianina z zastrzeżeniem ust.1c,
  c) nieodpłatne czipowanie psów i kotów oraz darmowy wpis do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal dla właścicieli zwierząt, którzy zameldowani są na terenie gminy Mikołów, do czasu wycofania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej obostrzeń dotyczących COVID-19.
 2. Zaczipowany pies lub kot musi mieć ukończony 12 tydzień życia.
 3. Znakowanie psów lub kotów nie dotyczy zwierząt z hodowli.
 4. Znakowanie psów i kotów przeprowadzane jest w następujących lecznicach:
  a) Gabinet Weterynaryjny lekarz weterynarii Mirosława Lewicka ul. Rybnicka 1 Mikołów,
  b) Gabinet Weterynaryjny lekarz weterynarii Krzysztof Sikorski ul. Konstytucji 3 Maja 13 Mikołów,
  c) Klinika Weterynaryjna Teodorowscy ul. Żwirki i Wigury 5 Mikołów,
  d) Gabinet Weterynaryjny Doktor Wojtek, lek. wet. Wojciech Adamski ul. Gliwicka 44 Mikołów.
 5. W gabinecie weterynaryjnym właściciele psów i/lub kotów zobowiązani są do okazania książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia. W przypadku psów właściciel dodatkowo zobowiązany jest do okazania aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 6. Znakowanie psów i kotów jest nieobowiązkowe.
 7. Ostateczny termin oznakowania czipem psów i/lub kotów upływa 30 listopada 2022 r.
 8. Identyfikację zwierząt bezdomnych w szczególności psów i kotów przyjętych z terenu gminy Mikołów realizuje Schronisko poprzez wszczepienie czipów.