Uchwała nr XL/375/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miast Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap I

Stwierdzenie nieważności uchwały w części zawartej w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. c, § 6 ust. 2 pkt 5 oraz w § 6 ust. 3 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.20.2021

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr LIX/576/2022 z dnia 30.08.2022 r.