Uchwała nr XL/374/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury