Uchwała nr XXXIX/341/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022