Uchwała nr XXXVII/336/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nadania nazwy "ul. Waltera Krupy" w Mikołowie