Uchwała nr XXXVII/333/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie