Uchwała nr XXXVII/331/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie