Uchwała nr XXXVII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody