Uchwała nr XXXVII/327/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.195.2021