Radny Krzysztof Żur zadał pytanie, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może wyznaczyć punkt, w którym można by było wykupić obiady dla niesamodzielnych osób potrzebujących?