Nr MPZP

M_105

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

Rejon

Borowa Wieś

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr X/105/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 4694 z dnia 27.06.2019 r.

Status

obowiązujący