Nr MPZP

M_104


  1. Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

Rejon

Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr V/56/2019 z dnia 05.02.2019 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 1403 z dnia 13.02.2019 r.

Status

obowiązujący


  1. Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XIV/145/2019 z dnia 22.10.2019 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 7184 z dnia 30.10.2019 r.

Status

obowiązujący


  1. Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXIX/274/2020 z dnia 25.08.2020 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 6339 z dnia 02.09.2020 r.

Status

obowiązujący