Nr MPZP

M_103

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

Rejon

Mokre

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXXVII/720/2017 z dnia 19.12.2017 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 7433 z dnia 29.12.2017 r.

Status

obowiązujący