Nr MPZP

M_99

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - przy zbiegu ulicy 22 Lipca i Cieszyńskiej

Rejon

Mokre

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXII/512/2016 z dnia 27.09.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5023 z dnia 06.10.2016 r.

Status

obowiązujący