Petycja w sprawie zwrócenia uwagi władz gminy na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia „szczepionki”