Nr MPZP

M_86

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Krętej – część I

Rejon

Paniowy

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XVIII/441/2016 z dnia 26.04.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2582 z dnia 9.05.2016 r.

Status

obowiązujący