Nr MPZP

M_74

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Piaskowej

Rejon

Borowa Wieś

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XII/283/2015 z dnia 29.09.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5142 z dnia 9.10.2015 r.

Status

obowiązujący