Nr MPZP

M_24

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miasta Mikołowa w granicach działek: nr 201/45 przy ul. Reta Śmiłowicka: nr 35/16, nr 99/16,nr 101/16 przy ul. Gliwickiej: nr 236/8 przy ul. Reta Śmiłowicka: nr746/202 (w części tej działki) przy ul. Kuźnickiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXVIII/747/2009 z dnia 29.09.2009 r.

Rejon

Reta

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 205 poz. 3756 z dnia 20.11.2009 r.

Status

nieobowiązujący od dnia 1.05.2021 r.