Nr MPZP

M_22

Nazwa planu

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów w granicach: działek nr 429/122, 483/123, 536/122 przy ulicy Wolności, działki nr 106/29 przy ulicy Mokierskiej, działek nr 155 i 1153-1159/159 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1164/36, 548/32 i 547/32 przy ulicy Staromiejskiej, działek nr 1165-1179/25 przy ulicy Łęgowej, działek nr 328/46 i 420/45 przy ulicy Krętej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/579/2009 z dnia 24.02.2009 r.

Rejon

Paniowy

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 68 poz. 1525 z dnia 24.04.2009 r.

Status

obowiązujący